Kurumsal

Yönetim Politikaları

ENTEGRE, kalite kontrol ve kalite güvence prosedürlerinin projelerde etkin kullanımını sağlar. Her projenin ihtiyacına göre, planlama, organizasyon, uygulama, dokümantasyon oluşturur. Kabul edilebilir standartlara, proje ihtiyacına, şartnamelere ve yönetmeliklere uygunluğu sağlamak amacıyla sürekli denetim, belgelendirme, araştırma ve proje bileşenlerinin test edilmesi gerçekleştirilmektedir.

Kalite Politikası

ENTEGRE,  projenin tüm aşamalarında kalite kontrol ve kalite güvence prosedürlerinin etkin kullanımını sağlar. Bu bağlamda ilişkide bulunduğu kuruluş ve kurumlara taahhüt ettiği kalite standartları şöyledir:

 • İşverenin beklentileri doğrultusunda hareket etmek
 • Değişen dünya koşulları, bilimsel-teknolojik gelişmeler ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde hizmet sunmak
 • Ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmek
 • Meslek etiğini koruyarak, şeffaf ve hesap verilebilir bir kurumsal yönetim  anlayışı sunmak
 • Zamanında ve belirlenen şartlara uygun olarak projeyi teslim etmek
 • Çevreye ve kamu haklarına saygılı olarak ve sürdürülebilir bir gelecek için tüm kaynaklarını seferber etmek
 • Faaliyetlerinin sağlık ve güvenlik  içerisinde yürütülmesini sağlamak
 • Sürdürülebilir büyüme vizyonuyla, müşteri memnuniyetine dayalı hizmet vermek

İSG Politikası

ENTEGRE “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı” konularının önemi üzerinde farkındalık yaratmak ve taraf olduğu projelerde sıfır iş kazası ile projenin tamamlanmasını sağlamaktır. Bu amaçla ENTEGRE’nin taahhüt ettiği iş güvenliği politikası şu kriterleri içerir:             

 • Tüm çalışanlarının ve hizmet verdiği projelerin, sağlık ve güvenliklerini sağlamak için, mevcut yönetmelik ve diğer mevzuata uygun her türlü tedbiri almak, teknoloji ve yeni yöntemleri uygulayarak araç gereç ve kişisel koruyucu ekipman bulundurmak
 • İş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durumları ve olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi ile tespit ederek önlemek ve yok etmek
 • Endüstriyel dünyanın gelişimini takip ederek, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları tahmin etmek ve bu politikanın uygun zaman aralıklarında gözden geçirilmesini sağlamak
 • Firmayı yapı sektöründe, “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı” uygulamaları açısından, Türkiye’deki örnek şirketlerden biri haline getirmek

Çevre Politikası

ENTEGRE,  çevreyi gelecek kuşaklara daha temiz ve verimli olarak devredilmesi gereken bir emanet olarak görmektedir. Çevre politikasının esası insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır.  Bu amaçla şirketin çevre politikası taahhütnamesi şu esaslara dayanır:         

 • Yürürlükteki çevre mevzuatı gereklerini karşılamak
 • Çevre kirliliğine yol açan etkileri azaltmak ve mümkünse ortadan kaldırmak
 • Faaliyetleri sonrasında ortaya çıkan atıkları azaltmaya çalışmak, mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamak veya uygun yollarla bertaraf etmek
 • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak
 • Tüm çalışanlarının çevresel duyarlılıklarını geliştirerek, bilinçlendirmek
 • Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek  ve geliştirmek
 • Şirketi, yapı sektöründe, çevre yönetimi  uygulamaları açısından, Türkiye’deki örnek şirketlerden biri haline   getirmek

Veri Güvenliği ve Gizlilik Politikaları

ENTEGRE, global standartlara uygun gizlilik ve güvenlik politikaları geliştirmiştir. Buna göre ENTEGRE, her projede İşveren ile yapılan sözleşme kapsamı gereği gizlilik prensipleri uygulanır ve maksimum düzeyde veri güvenliği sağlanır. Bilgi kaynaklarımızın gizliliğinin korunması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bilgi Güvenliği ile ilgili farkındalık yaratmak amaçlı şirket çalışanları içerisinde bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2020 | tüm hakları saklıdır.