Hizmetler

Proje Yönetim Hizmetleri

İnşaat projelerinin başarılı olarak uygulanması için, zaman, kalite ve maliyet yönetimi en kritik aktivitedir.

ENTEGRE kadrosu, önemli inşaat projelerinde yönetim kademelerinde görev almıştır. Projelerin yatırım süreçlerinde ve tüm tasarım, satınalma, inşaat aktivitelerinin yönetimi ve koordinasyonu konularında detaylı hizmetler sunmaktadır. ENTEGRE, projelerin özel ihtiyaçlarına göre, en optimum satınalma ve ihale stratejilerinin uygulanmasında kapsamlı satınalma ve ihale yönetimi bilgisine sahiptir. Uygulama hizmetleri aşağıdaki gibi gruplanabilir:

 • Proje Tanımının Yapılması ve Proje Teslim Sistemi Stratejilerinin Oluşturulması
 • Bütçe Hazırlama ve Maliyet Takibi
 • Tasarım Standartlarının ve Kılavuzlarının Geliştirilmesi 
 • Tasarım Yönetimi ve Tasarım Sürecinin İzlenmesi
 • İhale Yönetimi
 • Satın Alma, Planlama ve Lojistik Koordinasyonu
 • İnşaat Kontrol Hizmetleri
 • İnşaat Yönetimi
 • Kalite Güvence Programının Oluşturulması
 • Raporlama Sisteminin Oluşturulması ve Aylık İlerleme Raporu Hazırlanması
 • Master İş Programının Oluşturulması
 • İnşaat Aşaması ve İnşaat Sonrası Hizmetler
 • Denetim
 • Talep Yönetimi
Entegre Proje Yönetim Danışmanlık Mühendislik Tic. A.Ş. © 2017 | tüm hakları saklıdır.