Anasayfa
Entegre MIS Giriş | BUILDEST Giriş | English | العربية
Haberler
EPY / İSG-Ç BÜLTEN008 "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ"

İş sağlığı ve güvenliği / Çevre farkındalığını arttırmak ve eğitimler haricinde bazı konularda bilinçlendirmeye katkıda bulunmak adına hazırlamış olduğumuz İSG-Ç Bülteninin sekizinci sayısı:

 

"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ"

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri (İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri) ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) tarafından yürütülür. Bütün tarafların görev, yetki ve sorumlulukları ilgili yönetmeliklerle belirlenmiştir. Bu bülten iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

İş güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri

6331 sayılı iş sağlığı ve kanununa göre:

“İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının hak ve yetkileri, görevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kısıtlanamaz. Bu kişiler, görevlerini mesleğin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki bağımsızlık içerisinde yürütür. İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen  işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde göreviyle ilgili mevzuat ve teknik gelişmeleri göz önünde bulundurarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve aksaklıkları, tedbir ve tavsiyeleri belirler ve işverene yazılı olarak bildirir. Eksiklik ve aksaklıkların düzeltilmesinden, tedbir ve tavsiyelerin yerine getirilmesinden işveren sorumludur. “

İş güvenliği uzmanları tehlike sınıflarına göre görev yaparlar. Buna göre:

İş güvenliği uzmanlarından; (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta, (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda, (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler. Ancak 6331 sayılı kanuna eklenen geçici madde ile; 01.01.2018   tarihine kadar B sınıfı iş güvenliği uzmanları çok tehlikeli sınıfa, 01.01.2017 tarihine kadar ise C sınıfı iş güvenliği uzmanları tehlikeli sınıfa bakabilirler.

İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin işyerlerinde görevlendirilme süreleri ise tablodaki gibidir:

 

 

ÇALIŞAN BAŞINA ASGARİ HİZMET SÜRELERİ (Dakika/Ay)

 

2015 YILINDA

01.01.2016 İTİBARİYLE

SINIFLAR

UZMAN

HEKİM

UZMAN

HEKİM

AZ TEHLİKELİ

6

4

10

5

TEHLİKELİ

8

6

20

10

ÇOK TEHLİKELİ

12

8

40

15

Buna göre çok tehlikeli sınıfta tanımlanan bir işyeri için 2016 yılı öncesinde kişi başına aylık 12  dakika iş güvenliği hizmeti verilmesi gerekirken 01.01.2016 tarihi itibariyle bu süre 40 dakikaya çıkarılmıştır. 

Örneğin;

50 çalışanı olan bir yapı firmasının 2016 öncesince 50*12=600 dakika (10 saat) aylık hizmet  alması yeterli iken, 01.01.2016 tarihinden sonra 50*40= 2000 dakika (33 saat) aylık hizmet alması gerekmektedir.

İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin işyerlerinde tam zamanlı görevlendirilme şartları ise tablodaki gibidir:

 

 

TAM ZAMANLI GÖREVLENDİRİLME İÇİN PERSONEL SAYILARI

 

2015 YILINDA

01.01.2016 İTİBARİYLE

SINIFLAR

UZMAN

HEKİM

UZMAN

HEKİM

AZ TEHLİKELİ

2000

2000

1000

2000

TEHLİKELİ

1500

1500

500

1000

ÇOK TEHLİKELİ

1000

1000

250

750

Tabloya göre çok tehlikeli sınıfta yer alan ve personel sayısı 250’nin üzerinde olan işyerleri tam zamanlı iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlüdür.

Diğer Sağlık Personeli (İşyeri hemşiresi) görevlendirilmesi: Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10’dan fazla çalışanı bulunan işyerleri diğer sağlık  personeli görevlendirmekle yükümlüdür. Diğer sağlık personelinin görevlendirme süreleri aşağıdaki gibidir:

  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 15 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde çalışan başına ayda en az 20 dakika.

Tam zamanlı işyeri hekimin görevlendirildiği işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmesi aranmaz.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB)

İş sağlığı ve güvenliği birimi oluşturmayan işyerleri Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinden hizmet alırlar. OSGB’ler  işyerlerinde  sağlıklı  ve  güvenli  bir  çalışma  ortamı  oluşturulmasına  katkıda    bulunulması amacıyla  kurulmuşlardır.  OSGB’den  hizmet  alan  işyerlerinin  sorumlulukları  azalmaz.  Bir  OSGB  ile çalışmadan önce; Bakanlıkça verilen yetki belgesi, kurulduğu ofisin fiziki şartları (revir, eğitim salonu vs), işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının sektörel tecrübeleri dikkate alınarak karar verilmelidir.

ÖNEMLİ NOT: İş sağlığı ve güvenliği hizmet sözleşmeleri e-devlet üzerinden E-KATİP sistemi üzerinden yapılır ve imzalanır. Bunun dışında yapılan sözleşmelerin geçerliliği yoktur.

Sonuç

Ülkemizdeki tüm özel ve kamu kuruluşları iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak zorundadır. Özellikle şantiyelerimizde nitelikli iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınması konusunda araştırmacı olmakta fayda var. Çünkü OSGB oluşumlarının kalitesi konusunda sıkıntılar görünmektedir ve taraflar maddi ve hukuksal mağduriyetler yaşamaktadırlar. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün doğru ve etkin bir şekilde oturması için hizmet alınan kişi ve kurumların yetkinliğini sorgulayamayız. 

 

EPY / İSG-Ç BÜLTEN008 "İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri"

 
Diğer İçerikler
Proje Yönetiminin Proje Üretim Sürecine Katkısı / Kemal Okumuş - Gayrimenkul Türkiye - Mart Nisan 2017
18. Uluslararası Proje Yönetim Kongresi - İnşaat Çalıştayı - İnşaat Projelerinin Yönetiminde Dijital Transformasyon ve İnsan Faktörü - Kemal Okumuş - Nisan 2017
EPY / İSG-Ç BÜLTEN012 "ŞANTİYELERDE SAHA TERTİP DÜZENİ VE GEÇİŞ YOLLARI"
EPY / İSG-Ç BÜLTEN011 "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASAL MEVZUATI"
EPY / İSG-Ç BÜLTEN010 "YAPI SEKTÖRÜNDE İSKELE KULLANIMI"
EPY / İSG-Ç BÜLTEN009 "ACİL DURUM VE EYLEM PLANLARI"
EPY / İSG-Ç BÜLTEN007 "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞARETLERİ"
EPY / İSG-Ç BÜLTEN006 "OFİSLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"
EPY / İSG-Ç BÜLTEN005 "KAZI ÇALIŞMALARINDA İŞ GÜVENLİĞİ"
EPY / İSG-Ç BÜLTEN004 "KALDIRMA OPERASYONLARI"
EPY / İSG-Ç BÜLTEN003 "ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ISO 14001"
EPY / İSG-Ç BÜLTEN002 "ELEKTRİK ÇALIŞMALARI"
EPY / İSG-Ç BÜLTEN001 "YÜKSEKTE ÇALIŞMA"
Uygunsuzluk Avcıları: İş Güvenliği Uzmanları / Erdem Gezginci - Önlem Dergisi - 27 Mayıs 2016
İyi Proje Yönetimi Yatırımcısına Para ve Zaman Kazandırır / Nadir Hiçsönmez - Mechanic Dergisi - Nisan 2016
İnşaat Sektörü, Elektromekanik Projeler ve Birleşim Grup Hakkında Söyleşi / Melih Erakman - Birleşim Dergi - Nisan 2016
Proje Yönetiminin Toplam Pazardaki Payı Hala Düşük / Kemal Okumuş - Gayrimenkul Türkiye - Mart/Nisan 2016
Eva-Entegre-Ege Hukuk / Mipim 2014 / Network Breakfast
İçgüdü Ve Varsayımlarla Projeler Hayata Geçirilemezler / Hakan Eren - Mall Report - 02.2014
Entegre sponsorluğunda UPYE & ÖZÜM ORTAK SEMİNERİ ... Türkiye'de Gayrimenkul Sektörünün Dünü, Bugünü, Yarını - 01.2014
Kemal Okumuş, Entegre Proje Yönetim' in hedeflerini ve sektörün durumunu Mall Report'a anlattı. 08.2013
Mimarı tasarım; müşteri sayısı, ciro ve karlılığı etkiliyor. Burcu Yılmaz Üren - Mall Report - 06.2013
ENTEGRE Proje Yönetim 10 yaşında. 05.2013
Entegre - Eva - Gyoder / Mipim 2013 Networking Breakfast / 03.2013
Yeşil Binalar Zirvesi - 2013
Gyoder Zirvesi 2012
Gyoder Zirve - 2011
Perakende Günleri - 2010
Proje yönetimi inşaata yeni boyut katıyor.. Kemal Okumuş İle röportaj
RICS Diploma Seremonisi 19 Ağustos 2009 Pazartesi günü İstanbulda The Plaza Otelinde gerçekleşti.
Gyoder Zirve - 2009
© 2013 Entegre Proje Yönetim. Tüm Hakları Saklıdır.

E-5 Ankara Asfaltı Halk Sk. No:56 Sıddıklar Is Mrk. K.4 Kozyatağı-İstanbul/TÜRKİYE
Tel : +90 (216) 355 26 50 - Fax: +90 (216) 355 23 70

info@epy.com.tr